POSTAVLJANJE
DEKORATIVNOG KAMENA

Priprema
materijala

Priprema materijala

Poleđinu materijala treba obrusiti metalnom četkom i potopiti u vodu 1 minut.

Nanošenje
lepka

Nanošenje lepka

Špahtlom (sa zupcima) naneti lepak na prethodno pripremljenu podlogu i na materijal koji se ugrađuje.

Fugovanje
1. korak

Fugovanje 1. korak

Alatom popuniti fugu, kao što je prikazano na slici.

Fugovanje
2. korak

Fugovanje 2. korak

Oblikovati fugu željene profilacije.

Završna
obrada

Završna obrada

Četkom ukloniti višak fugen mase.

Važne napomene

Ako se dekorativni kamen postavlja na malter, treba sačekati 7 dana da podloga sazri.

Ako je podloga gipsana ili OSB ploča, treba je pre postavljanja materijala premazati odgovarajućim prajmerom.
Scroll to Top